Sidhuvudbild

Våra hedersledamöter

För deras betydande insatser för klubben

Smedslättens LTK utser sedan 2004 hedersledamöter. Utnämningen sker av Stämman och baseras på långvarigt och mycket betydelsefullt engagemang för klubben.

De är tre personer som hittills utnämnts:

Börje Ericsson

Per Leopoldsson

Håkan Witting

Nyårsblixt

Senast uppdaterad 171124