Sidhuvudbild

Träningsspel

Träningsspel Grupp 1

Spelprogram med start 17/8 hittar du här

Spelprogram med start 17/10 hittar du här

Spelet är av träningskaraktär. Inga matcher spelas och det finns ingen upp eller nedflyttning. Detta spel är öppet för ett begränsat antal spelare med hög spelstyrka. Spelstyrka avgör vilka man spelar med. Spelledaren avgör vem som spelar med vem.
Spelet är förlagt till vardagar växelvis tisdag och torsdag kvällstid kl 19-23 samt söndagar kl 19-23. Spelpassen är 1,5h och 4 spelare är schemalagda vid varje tillfälle.

Pris för detta spel är 4800 kr säsongen 2016-17.

Kontaktperson: Anders Eliasson
svanhildsvagen19@gmail.com
0703-424360

Träningsspel Grupp 2

Spelet är av träningskaraktär. Inga matcher spelas och det finns ingen upp eller nedflyttning. Denna grupp är öppen för spelare med något lägre spelstyrka än Träningsgrupp1 samt för något äldre spelare med tidigare tenniserfarenhet. Spelledaren avgör vem som spelar med vem.
Spelet är förlagt till torsdag kvällstid kl 19-20samt fredagar 10-11. Spelpassen är 1h och 4 spelare är schemalagda vid varje tillfälle.

Pris för detta spel är 3500 kr säsongen 2016-17

Senast uppdaterad 171012