Sidhuvudbild

Stab

Smedslättens Tennisbanor AB, STAB, är ett helägt dotterbolag till klubben. STABs uppgift är att förvalta hela anläggningen samt att svara för uthyrning av banor.

Senast uppdaterad 150130