Sidhuvudbild

SENIORER

Vi inför Backhandsmash

I syfte att rejält förenkla administrationen av vårt seriespel inför vi Backhandsmash, som är ett webbaserat gruppspelsystem.

För dig som spelare kommer Backhandsmash att föra med sig en rad fördelar:

Du får enkel tillgång till spelschema och kontaktuppgifter.
Du får påminnelse om match via e-post.
Du får info om vilken bana ni ska spela på och vem som ska ha med sig bollar.
Du rapporterar resultat från din mobil/Ipad/dator.
Du kan friställa bana från din mobil/Ipad/dator.
Du kan importera ditt spelschema till kalender i Outlook.
Du kan importera gruppmedlemmar till kontakter i Outlook.
Du kan ta del av gamla tabeller och resultat.

För att komma till Backhandsmash-sidan för vårt seriespel, klicka här.

För att komma till Backhandsmash-sidan för dubbelträningen, klicka här.

Seniortennis i SLTK:s regi

Kontaktperson: Anders Eliasson
svanhildsvagen19@gmail.com
0703-424360

SLTK ser som sitt uppdrag att utveckla tennisspelandet i närområdet och organiserar därför olika former av spel för sina medlemmar.

Denna text är avsedd att beskriva de olika spelformernas upplägg för att du som medlem ska kunna se vilken form som passar dig bäst och hur du går tillväga för att anmäla dig. Texten beskriver också vad du kan förvänta dig som deltagare i klubbens olika spel, men självfallet också vad som förväntas av dig som deltagare.

Glädjande nog är tennisintresset för närvarande mycket stort och det finns ett starkt efterfrågetryck för alla spelformer. SLTK disponerar ett visst antal timmar per vecka för klubbspel och det finns således begränsningar på hur många spelare som kan delta i respektive form av klubbspelet. Spelare som deltagit säsongen innan har i de sammanhangen företräde. Aktiva spelare i klubbspelet förväntas också delta vid flertalet av de utsatta speltillfällena.

SLTKs klubbspel under säsongen 2016/17 organiseras i följande spelformer:

SERIESPEL

Ett seriespel som bygger på en kombination av singelmatcher och träningsspel. Seriespelet spelas i olika divisioner med upp- och nedflyttning efter resultat. Detta ger ett tennisspel anpassat efter spelstyrka med lite matchnerv. Träningsspelet ska vara ett mer socialt spel som komplement till matcherna. Matchspelet sker på kvällstid på söndagar, medan träningspassen är förlagda till tisdag- och torsdagkvällar. Samtliga tennispass är på 1h. Seriespelet är öppet för alla oavsett spelstyrka. Priset för seriespelet är 5 000 kronor för säsong 2016-17.

TRÄNINGSSPEL - GRUPP 1

Spelet är av träningskaraktär. Inga matcher spelas och det finns ingen upp eller nedflyttning. Detta spel är öppet för ett begränsat antal spelare med hög spelstyrka. Spelstyrka avgör vilka man spelar med. Spelledaren avgör vem som spelar med vem. 
Spelet är förlagt till vardagar växelvis tisdag och torsdag kvällstid kl 19-23 samt söndagar kl 19-23. Spelpassen är 1,5h och 4 spelare är schemalagda vid varje tillfälle. 


Priset för detta spel är 4 800 kronor för säsong 2016-17.

TRÄNINGSSPEL - GRUPP 2

Spelet är av träningskaraktär. Inga matcher spelas och det finns ingen upp eller nedflyttning. Denna grupp är öppen för spelare med något lägre spelstyrka än Träningsgrupp1 samt något äldre spelare med tidigare tenniserfarenhet. Spelledaren avgör vem som spelar med vem. 
Spelet är förlagt till torsdag kl 19-20, fredag 10-11 samt söndagar kl 17-18. Spelpassen är 1h och 4 spelare är schemalagda vid varje tillfälle.

Priset för detta spel är 3 500 kronor för säsong 2016-17.

DAMSPEL - TRÄNINGSSPEL
Spel för damer där eget spel varvas med utvecklande träning med vår populäre tränare. Syftet med våra tenniskvällar är att utveckla vårt tennisspel, få en välbehövlig dos motion samt ha en riktigt trevlig stund. Vi har inget rankingsystem. Öppet för damer med tidigare tenniserfarenhet.

Spelet är förlagt till tre banor på onsdagar kl 19-22. En av banorna används för singelspel, en annan till dubbel och på den tredje spelas med tränare.

Priset för detta spel är 4 800 kronor för säsong 2016-17.
Vill du stå som reserv kostar det 500 kronor

DAMSPEL – MATCH
Matchspel för damer på söndagkvällar 1800-2100. Öppet för damer med tidigare matcherfarenhet eller med brinnande intresse för Matchspel. Priset för säsongen 2016-17 är 3300 kr.

VUXENTRÄNING I GRUPP
Spel med tränare i grupp för damer och herrar på vardagsmorgnar och vardags- förmiddagar. Nybörjare, avancerade spelare - alla är välkomna att anmäla sig.

Säsongsplanering – SLTK klubbspel 2014-15

För säsongen 2014-15 ser den övergripande planeringen ut på följande sätt:
17 augusti - Spelomgång 1 startar
5 oktober - Sista match- och resultatrapporteringsdag Omgång 1
12-19 oktober - Dubbel – KM 2014
19 oktober - Spelomgång 2 startar
7 december - Sista match- och resultatrapporteringsdag Omgång 2
14 december - Spelomgång 3 startar
31 december - Nyårsblixten
15 februari - Sista match- och resultatrapporteringsdag Omgång 3
22 februari - Spelomgång 4 startar
12 april - Sista match- och resultatrapporteringsdag Omgång 4
19-26 april - Singel - KM 2015
3 maj - Spelomgång 5 startar
14 juni - Sista match- och resultatrapporteringsdag Omgång 5

Allmän info

De olika spelformerna vidareutvecklas under respektive flik på sidans vänstra sida och där kan du således läsa mer om spelupplägg, vilka regler som gäller samt vad som kan förväntas avseende avisering av nya spelschema, etc.

En tät kommunikation spelare emellan är av största vikt för att klubbspelet ska löpa friktionsfritt och för att vi ska kunna utnyttja speltiden på effektivaste sätt. Vid förhinder förväntas det således av respektive spelare att så fort som möjligt underrätta sin(a) spelpartner(s). Detta gäller även om spelare av någon anledning inte kan delta mer än den halva utsatta speltiden.

Kontaktuppgifter, såsom telefon och e-mail adresser, finns tillgängliga för medlemmar från SLTKs kansli men aviseras även inom respektive spelform.

I syfte att understryka vikten av dialogen spelare emellan har även SLTK utformat en rutin, om kommunikationen eventuellt inte skulle fungera. Efter påpekande från spelpartners om att spelare brister i kommunikation kring närvaro, kommer SLTKs klubbspelansvarig att ha muntlig kontakt med spelaren i fråga. Samtalet ska påminna om SLTKs rutiner och naturligtvis också erbjuda en förklaringsmöjlighet för spelaren ifråga. Vid eventuell upprepning löper spelaren risk att förlora sin förtur till deltagande i klubbspelet. Det senare beslutet tas av SLTKs styrelse.

Senast uppdaterad 161113