Sidhuvudbild

Protokoll från stämmor

Stämmoprotokoll 2017

Här finner du Stämmoprotokoll från årsstämman.

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse
Bilaga 3 Årsredovisning SLTK
Bilaga 4 Årsredovisning STAB

Revisionsberättelse SLTK
Revisionsberättelse STAB

Stämmoprotokoll 2015

Här finner du Stämmoprotokoll från 2015-04-19

Bil 1 Röstlängd
Bil 2 Verksamhetsberättelse och bilder
Bil 3 Årsredovisning 2014 SLTK inkl revisionsberättelse
Bil 4 Årsredovisning 2014 STAB inkl revisionsberättelse

Stämmoprotokoll 2014

Här finner du Stämmoprotokoll från 2014-04-16

Bil 2 Verksamhetsberättelse
Bil 3 Årsredovisning 2013 SLTK
Bil 4 Årsredovisning 2013 STAB
Bil 5 Revisionsberättelse 2013 SLTK
Revisionsberättelse 2013 STAB
Stämmoprotokoll 2013 STAB
Valberedningens förslag

Stämmoprotokoll 2013

Här finner du Stämmoprotokoll från 2013-04-21

Bil 2 Verksamhetsberättelse
Bil 3 Koncernrapport
Bil 4 Årsredovisning 2012 SLTK
Bil 5 Årsredovisning 2012 STAB
Bil 6 Revisionsberättelse

Stämmoprotokoll 2012

Här finner du Stämmoprotokoll från 2012-04-22

Bil 2 Styrelseberättelse
Bil 3 Koncernrapport
Bil 4 Årsredovisning 2011 SLTK
Bil 5 Årsredovisning 2011 STAB
Bil 6 Revisionsberättelse 2011 STAB
Bil 7 Hyllningstal

Stämmoprotokoll 2011

Här finner du Stämmoprotokollet från 2011-04-10

Årsredovisning SLTK
Årsredovisning STAB
Styrelseberättelse

Stämmoprotokoll 2011 X-stämma

Här finner du Stämmoprotokollet från 2011-01-30

Stämmoprotokoll 2010

Här finner du Stämmoprotokollet från 2010-04-28

Stämmoprotokoll 2009 X-stämma

Här finner du Stämmoprotokollet från 2009-12-21

Stämmoprotokoll 2009

Här finner du Stämmoprotokollet från 2009-04-20

Styrelseberättelse
Årsredovisning SLTK
Koncernrapport
Årsredovisning STAB
Verksamhetsplan
Bygglovshandlingar
Förslag till medlemslån
Beslut om byggstart o finansiering, reviderat förslag

Stämmoprotokoll 2008

Här finner du Stämmoprotokollet från 2008-04-01

Styrelseberättelse
Förvaltningsberättelse
Koncernrapport

Senast uppdaterad 170426